Contact

Gegevens

Fotostudio B7 | Lamaitre Fotografie

Kamer van Koophandel/Chamber of Commerce:  77411463
BTW/VAT-number: NL003191186B32
info@fotostudio-b7.nl

U kunt ook informatie of een offerte opvragen en een shoot boeken via de virtuele assistente op deze pagina.

Route

Ik werk vanuit studioruimte in Baarn of indien gewenst Amsterdam.

(Het exacte adres wordt na boeking per email verstuurd.)

Algemene Voorwaarden / General Terms and Conditions

Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen zijn de Algemene
Voorwaarden van DuPho van toepassing. Door het geven van een opdracht verklaart u de toepasselijkheid van de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Our general terms and conditions apply to all offers, quotations, projects, agreements and legal dealings,
and consist of the Algemene Voorwaarden van DuPho [General Terms and Conditions of the Dutch
Photographers Association].
By awarding a job to us you declare that you accept and acknowledge the applicability of the general terms and conditions as well as the applicable additional conditions furthermore you declare that you have received the general terms and conditions as wells as the applicable additional conditions and that you are familiar with the contents thereof. The applicability of other terms and conditions are hereby explicitly declined.